DE FILOSOFIE

“Kijk diep in de natuur, en je zult alles beter begrijpen”
– Albert Einstein

TERUG NAAR ONZE NATUUR, TERUG NAAR DE BRONCODE

The Golden Ratio

In de complexiteit van de moderne wereld zorgen alle dingen die we tegenwoordig ‘moeten’ voor veel verwarring over wat gezond en wat ongezond is. De natuur, waar wij onlosmakelijk mee verbonden zijn en ooit vanaf zijn gekomen, biedt ons hierin de houvast en her-innering wat onze oorsprong is. Het zit allemaal al in ons. Alles wat we nodig hebben is de juiste kennis, met de juiste toepassing van deze kennis ♋️

The Golden Ratio

Elke oorzaak heeft een gevolg en dat gevolg zorgt weer voor nieuwe oorzaken. Zo ontstaat er een kettingreactie aan oorzaken en gevolgen die invloed hebben op jouw leven, positief maar ook negatief. Met de juiste natuurlijke toepassing kan jouw gezonde natuurlijke staat van zijn wederkeren. Alles wat jij als mens wilt: pijnvrij leven, afvallen, gezondheid, meer vrijheid, meer geld, een gelukkiger leven, ligt verscholen achter deze deur van kennis en toepassing. Het enige waar wij jou bij helpen, is JOUW unieke sleutel terug te vinden om deze deur in jouw leven te openen 🔑

De natuur maakt geen uitzonderingen. De wetten van de natuur zijn op alles en iedereen toepasbaar. Voor jong & oud, rijk & arm, man & vrouw. Wanneer we deze wetten van de natuur begrijpen en eren, leven we meer in harmonie met de wereld om ons heen en zullen we ook meer harmonie in ons leven ervaren. Ervaar de kracht van de Golden Ratio. Ervaar de kracht van in harmonie leven met de code van de natuur 🌀

"Wanneer we te ver af bewegen van onze natuurlijke staat van zijn, fluistert ziekte ons toe dat we mogen terugkeren naar onze oorsprong"

The philosopher stone:
De vorm die alle vormen bevat. De bouwstenen waar het universum en de natuur uit bestaan. Holistisch vs. Reductionistisch.

Het probleem

We zijn als moderne westerse mens zo ingezoomed op één klein deel van de menselijke gezondheid, dat we het grotere geheel uit het oog zijn verloren. Dit wordt specialisatie genoemd. We zijn als het ware constant aan het dweilen met de kraan open. We kijken niet waarom de kraan lekt, we willen alleen zo snel mogelijk ervoor zorgen dat de grond tijdelijk weer droog is. Maar is dit de meest logische en intelligente benadering? 🧠

Wat zou er gebeuren als we onszelf en de mensheid weer als geheel en vanaf een hoger perspectief gaan bekijkenZijn de technologische snufjes en moderne behandelmethoden écht de enige oplossing? Of liggen de antwoorden niet alleen in de toekomst, maar voor een groot deel ook in ons verleden? Wat is er gebeurd met onze gezondheid en welke kennis zijn we tijdens onze reis als mensheid verloren? Wat kunnen wij leren van onze oorsprong, onze natuur en onze voorouders? 🔎

Onze werkwijze

Ancestral Movements combineert de duizenden jaren oude wijsheden met de moderne wetenschap. Wij verbinden het “zweverige” met het meetbare en wetenschappelijke. Onze werkwijze is geworteld in het oude Egyptische principe “Temet Nosce” – Ken Jezelf. We beginnen met de vraag: “Ken jij jezelf écht?” Begrijp je wie en wat je bent, met al jouw gewoonten, patronen en jouw unieke energie? 👀

Wij helpen jou deze zelfkennis te vergaren, omdat wij geloven dat dit de sleutel is om een oplossing te vinden die specifiek bij jou past en die ook blijvend voor de toekomst is.  Wanneer je iets anders in je leven wilt, zul je iets anders moeten doen. Dit begint bij jou en de keuzes die je dagelijks bewust maar vooral ook onbewust maakt ✅

Niemand zal jou komen redden, alleen jij kan jouw wereld veranderen. Wij bieden jou de ‘tools’ die jij nodig hebt om de veranderingen, die je zoekt, in jouw leven teweeg te brengen. Wij bieden jou de begeleiding, hoe en wanneer deze tools in te zetten. Jij ontwikkeld hierdoor een ‘toolbox’ die alleen jij kan toepassen in jouw leven 🧰


Wij helpen jou als individu te ont-dekken wie jij van binnen écht bent en wat binnen jouw potentieel valt. Zodat je sterk bent als individu. En nog sterker in een groep van like-minded people ⚖️

Van symptoombestrijding naar holistisch

Terwijl de moderne geneeskunde zich vaak concentreert op het verlichten van symptomen, geloven wij in een holistische benadering die naar het geheel kijkt. Het gaat niet alleen om het behandelen van een enkel teken of symptoom, maar om het begrijpen van de onderliggende oorzaken en het balanceren van lichaam en geest. In plaats van enkel het blussen van brandjes, of dweilen met de kraan open streven wij ernaar de gift van ware gezondheid en welzijn in ieder individu weer opnieuw aan te wakkeren 🔥

De natuur handelt vanuit logica, het geeft simpelweg het bijpassende gevolg terug geeft bij de bijpassende oorzaak. Als je gezond leeft, wordt je gezond. Als je ongezond leeft, wordt je ongezond ☯️

Door te kijken waardoor de kraan lekt of waardoor het brandje ontstaan is, gaan wij op zoek naar de daadwerkelijke oorzaak en de inceptie van het probleem. Om op deze manier de kraan weer dicht te draaien of door de oorzaak van het brandje voor altijd op te lossen. Door de daadwerkelijke oorzaak te vinden, vinden we ook de daadwerkelijke oplossing. Hierdoor kunnen we door met andere zaken in ons leven, omdat we het probleem daadwerkelijk bij de wortel hebben aangepakt. Zo komen we écht vooruit 🎯

“Het menselijk lichaam is niet gemaakt om rustig te zitten als een standbeeld; het is gecreëerd voor beweging.”

– Leonardo Davinci

bODY

Ons lichaam is het huis waarin we in leven, en het verdient de allerbeste zorg. Bij Ancestral Movements geloven we dat ware gezondheid begint met respect voor deze fysieke wereld. Daarom benadrukken we het belang van beweging, voeding en slaap. Bewegen is onderdeel van onze kernwaarde als mens. Het bewegen van ons lichaam, zorgt ook voor beweging in ons leven 🔑

De juiste voeding is onze brandstof, net als een benzine auto benzine nodig heeft, geen diesel. Slaap is het moment waarop ons lichaam zich herstelt en vernieuwt, essentieel voor een gezond en harmonieus leven. Een vers nieuw begin, zorgt ook voor verse en nieuwe ervaringen. Waardoor we niet stil komen te staan maar vooruitkomen in ons leven. Het lichaam is ervoor gemaakt ons letterlijk vooruit te helpen, niet om ons tegen te houden❗️

MIND

In een wereld vol prikkels en drukte is het vinden van innerlijke rust en balans essentieel. Onze geest kan zowel onze grootste bondgenoot als vijand zijn. Bij Ancestral Movements ondersteunen we je om balans te vinden te midden van de stormen van het leven. 🧠

We helpen jou om te gaan met stress en dagen je uit om het gesprek aan te gaan met die innerlijke stemmetjes die je soms kunnen tegenhouden. Door je mindset te verschuiven, open je nieuwe deuren en ont-dek je de kracht binnen-in je-zelf 💡

SPIRIT

Diep van binnen hebben we allemaal een vuur dat brandt – een passie, een doel, een reden van bestaan. Bij Ancestral Movements erkennen we het belang van zingeving en het vinden van datgene waar jouw hart écht in ligt 🎯

Wanneer je je ware ‘waarom’ ont-dekt, is de motivatie om door te gaan, zelfs in uitdagende tijden, onuitputtelijk. Door te geloven in jezelf en je doelen, creëer je een innerlijk krachtige begeleiding die je door elk aspect van het leven leidt ⚡️

Ontdek wie jij écht bent

Ben jij klaar om een nieuw leven te creëren en daarvoor het werk te doen wat nodig is? Herken jij je in de bovenstaande visie en werkwijze?

Plan dan nu jouw gratis Intake